Pomagamy uwolnić potencjał poprzez stworzenie warunków do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, rozwiązanie konfliktów blokujących zespół czy też pokonanie indywidualnych blokad, trudności.

Dlaczego ?

Uczestnictwo w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie kwalifikacji co niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla firmy jak i jej pracownika. Firma uczestnicząca w szkoleniach idzie z postępem, liczy się na rynku i jest godnym przeciwnikiem dla konkurencji. Uczestnictwo w szkoleniach zaowocuje zwiększonymi zyskami w firmie oraz zwiększeniem obszarów działalności, a także pozyskaniem nowych klientów.

Korzyści istotne dla firmy to przede wszystkim wykwalifikowany pracownik, który umiejętnie wykorzystując zdobytą wiedzę i skutecznie wprowadzając nowości technologiczne usprawni swoją wydajność w pracy. Przeszkolony pracownik dzieli się zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami, oraz zachęca do indywidualnego rozwoju poszczególnych pracowników.

Korzyści istotne dla pracownika to zdobywanie umiejętności popartych certyfikatami. Zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do wzmacniania pozycji pracownika w firmie. Pracownik wykwalifikowany jest poszukiwany, potrzebny i ceniony. Podnoszenie kwalifikacji często wiąże się z awansem i podniesieniem uposażenia, co jest bardzo ważną motywacją do pracy. Ważnym także aspektem uczestnictwa w szkoleniach jest kontakt z ludźmi, możliwość porównania doświadczeń, nawiązania współpracy. Pojawiają się nowe perspektywy pracy zawodowej.

logo-ue